innotalks

همراه با استارتاپ‌ها، این قسمت : اتاقک

۹۰۵ بازدیدمنتشر شده در ۱۶ امرداد ۱۴۰۰

اینوتاکس از سال 1394 همراه با زیست بوم استارتاپ کشور بوده و در این سال‌ها با بسیاری از استارتاپ‌های فعال گفتگو کرده‌است، حالا و در سال 1400 سراغ برخی از آنها می‌رویم تا ببینیم حالا کجا هستند؟ هنوز هم هستند؟ کار می‌کنند؟ فعال هستند یا از زمین سخت بازی در اکوسیستم استارتاپی ایران، خارج شده‌اند؟ در این ویدئو به سراغ اپلیکیشن اتاقک رفتیم و از مدیرارشد بازاریابی اتاقک دربارۀ اهداف پنج سال آینده آن‌ها پرسیدیم.