innotalks

استراتژی بازاریابی خود را توسعه دهید

۸۴۱ بازدیدمنتشر شده در ۱۵ شهریور ۱۴۰۰

این ویدئو به شما می‌گوید که چطور استراتژی بازاریابی خود را توسعه دهید. هدف نهایی در هر استراتژی بازاریابی کمک به رشد کسب و کار همراه با کمترین میزان خرج است.