innotalks

ویدئوپیچ: تری دی فست

۷۰۳ بازدیدمنتشر شده در ۲۶ اسفند ۱۳۹۹

3DFAST  به عنوان اولین سرویس آنلاین پرینت سه بعدی، کار خود را از سال 95 و در شتاب دهنده «تریگ آپ» آغاز کرد. این استارت آپ در اولین سالگرد خود از 8 تکنولوژی پرینت سه بعدی رونمایی کرده است. هم اکنون امکان پرینت بیش از 20 ماده با استفاده از سرویس3DFAST  امکان پذیر است.

3DFAST  تلاش می کند با تعریف معیارهای دقیق و کمّی، امکان ارزش گذاری پرینترهای سه بعدی ایرانی و خارجی را فراهم کند. برگزاری اولین مسابقه انتخاب بهترین پرینترهای سه بعدی ایرانی یکی از گام های بلند این مجموعه در راستای