innotalks

اولین درس کارآفرینی، روابط عمومی و اهمیت داستان‌گویی (بخش دوم)

۷۷۶ بازدیدمنتشر شده در ۱۰ امرداد ۱۴۰۰

داستان‌گویی در دوران مصرف اخبار اجتماعی. در زمان قدیم وقتی داستانتان را می‌نوشتید برای انتشار، بیانیه‌ای در اختیار رسانه‌ها می‌گذاشتید و سعی می‌کردید بازخورد رسانه‌ها را جمع و برای خودتان موفقیت کسب کنید، این کار امروز دیگر جواب نمی‌دهد...