innotalks

ویدئوپیچ: اسمارت وای فای

۶ بازدیدمنتشر شده در ۲۶ اسفند ۱۳۹۹

«اسمارت وای فای» یک سیستم هوشمند کنترلی یکپارچه تحت رایانش ابری است که به دلیل قرارگرفتن یک دستگاه سخت افزاری (روتر) و کلاد سیستم، میزبانی می شود، بین اینترنت یک مجموعه و کاربران آن قرار می گیرد و وظیفه مدیریت اینترنت و رفتار کاربران آن را انجام می دهد. در واقع این سیستم یکپارچه، کنترل بر وای فای اماکن مختلف، رفتارهای موجود در آن و احراز هویت کاربران آن را ممکن می سازد. در یک جمله «اسمارت وای فای» یک راهکار هوشمندانه مدیریت و بازاریابی روی بستر وای فای است که ارزش های افزوده مختلف ب