innotalks

گزارش اختصاصی اینوتاکس از گردهمایی بزرگ شتابدهنده ها در مشهد

۷۱۶ بازدیدمنتشر شده در ۲۵ اسفند ۱۳۹۹

برای سفرکه ناخودآگاه سوقمان می دهد به سمت نوآوری چه بهانه ای بهتر از حرف زدن درباره ی کسب و کارهای جدید و ماجراهایشان. این گزارشی است از سفر اینوتاکس، رسانه ی تصویری نوآوری و کارآفرینی ایران از گردهمایی بزرگ شتابدهنده ها در مشهد مقدس.

ناصر غانم زاده، مدیر شتابدهنده فینوا

رضا کلانتری نژاد، مدیر شتابدهنده شزان

محسن ملایری، مدیر شتابدهنده آواتک

محمدامین صمیمی، مدیر شتابدهنده شفق

حمزه قطبی نژاد، مدیر شتابدهنده نوتک

و اکبر هاشمی سردبیر هفته نامه ی تخصصی شنبه به مشهد سفر کردند تا در گردهمایی بزر

گفت‌وگومشاهده همه