innotalks

مانند کارآفرینان بیاندیشید(قسمت دوم، بخش دوم)

۸۱۳ بازدیدمنتشر شده در ۲۵ تیر ۱۴۰۰

در سال‌های اخیر زندگی‌ ما تحت تأثیر تغییرات بزرگی قرار گرفته که در واقع باعث و بانی همه این تغییرات شرکت‌های کارآفرین هستند در ویدئوهای دوره‌های آموزشی «چگونه مانند کارآفرینان بیاندیشیم» به تعریف کارآفرینی و اهمیت آن ‌می‌پردازیم. ویژگی‌های شخص کارآفرین کدام است؟