innotalks

گزارش اختصاصی از inotex 2017: گفتگو با مدیر پروژه ی دولت هوشمند

۷۴۱ بازدیدمنتشر شده در ۲۶ اسفند ۱۳۹۹

مهدی بینا «مدیر پروژه ی دولت هوشمند» در گفتگو با خبرنگار اینوتاکس گفت: «در اینوتکس 2017 اتفاق خوبی رخ داد و آن حضور افراد از حوزه های مختلف بود همچنین تضارب افکار و عقاید گوناگون که باعث شد فضای تعاملی و مثبتی در این رویداد شکل بگیرد و موجب غنی تر شدن آن شود.»

 

گزارش اختصاصی از inotex 2017مشاهده همه