innotalks

از بین بردن خطای انسانی با بازبینی کامپیوتری

۸۷۳ بازدیدمنتشر شده در ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

شرکت کم‌کام تولیدکننده‌‌ی سیستم بازبینی بصری با قدرت هوش مصنوعی‌‌ست. اعضای کم‌کام باور دارند پدیده‌ای که انسان به عنوان یک آسیب و کاستی می‌بیند کامپیوترمی‌تواند دیدگاه یک‌طرفه‌ی انسانی را حذف کرده و به مسأله ابعاد بیش‌تری بدهد. آن‌ها می‌گویند: «باور داریم کنترل کیفیت برای نیروی انسانی کار هرروزه‌ی دشواری‌ست. ما به یک استاندارد رسیدیم و استانداردهای یک محصول را در طول زمان ضبط کردیم.» از نسخه‌ی کامپیوترویژنی کم‌کام درصنعت خودروسازی استفاده می‌شود. این سیستم ما صدماتی را در حد 5 میکرون هم تشخیص می‌دهد.