innotalks

نوآوری در کسب و کار

۷۷۶ بازدیدمنتشر شده در ۱۶ امرداد ۱۴۰۰

ما در دورانی زندگی می‌کنیم که نوآوری عامل اصلی پیشرفت هر صنعتی است. ایده‌های جدید برای رقابت در هر زمینه از کسب و کار مهم است و امروزه اگر شرکتی دائما نوآوری نکند، از رده خارج می‌شود و بدیهی است که این شرکت‌ها نه می‌توانند رشد کنند و نه موقعیت‌های جدیدی کسب کنند به همین دلیل نیاز به نوآوری به وجود می‌آید. نوآوری به دو دسته تقسیم می‌شود: نوآوری بسته و نوآوری باز راه سنتی برای رسیدن به نوآوری در دپارتمان تحقیق و توسعه یک شرکت انجام می‌شود که آن را پروسۀ نوآوری بسته می‌نامیم؛ اما نوآوری باز براساس اجازه دادن به جریان آزاد دانش داخلی شرکت و منفعت، از راه‌حل‌های نوآور خارجی است.