innotalks

گزارش اختصاصی از نمایشگاه CeBIT 2017 : گفتگو با حمید اسدی «از بنیان گذاران

۹۷۰ بازدیدمنتشر شده در ۲۵ اسفند ۱۳۹۹

حمید اسدی «از بنیان گذاران استارت آپ نوار» در گفتگو با خبرنگار اینوتاکس گفت: «در حقیقت در نمایشگاه Cebit بیش از آنکه به نوع کسب و کار توجه کنند به بازار ایران راغب هستند و برایشان بسیار جذاب است. ضریب نفوذ اینترنت، موبایل  و تمام این اعداد هستند که باعث تمایل شرکت های خارجی به بازار کسب و کار ایران است. به عنوان مثال در حال حاضر ما با کشور مجارستان در مذاکره هستیم تا شاید سرویس Oudio Book را ارایه دهیم.»

حمید اسدی ادامه داد: «قبل از حضور در نمایشگاه باید اشراف داشت