innotalks

ساختن کمینه محصول پذیرفتنی

۸۰۰ بازدیدمنتشر شده در ۲۰ امرداد ۱۴۰۰

نظریه‌تان را با یک کمینه محصول پذیرفتنی آزمایش کنید. ساختن کمینه محصول پذیرفتنی مزایای بسیاری دارد و فکر می‌کنم در این مقطع همه این کار را برای شرکت‌های نرم‌افزار حیاتی می‌بینند تا از این طریق نظریه‌شان را آزمایش کنند. از جمله مزایای آن این است که نیازی به خرج زیادی ندارد تا متوجه شوید برای محصول‌تان بازاری وجود دارد یا خیر و ریسک‌های مرتبط با عدم اطمینان را حذف می‌کند.