innotalks

گزارش اینوتاکس از گردهمایی بزرگ شتاب دهنده ها در مشهد مقدس

۷۳۷ بازدیدمنتشر شده در ۲۶ اسفند ۱۳۹۹

گزارش سفر اینوتاکس «رسانه ی تصویری کارآفرینی و نوآوری ایران» از گردهمایی بزرگ شتاب دهنده ها در مشهد مقدس با میزبانی اهالی تخصصی هفته نامه ی شنبه و استارت آپ پروفایل همچنین گفتگو با مدیران استارت آپ ها و شتاب دهنده های مشهد.

گفت‌وگومشاهده همه