innotalks

مذاکره با اعمال شاقه | وقتی در مذاکره دست‌پایین را داریم چه کنیم؟

۷۹۹ بازدیدمنتشر شده در ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

در یک مذاکره وقتی طرف مقابل قدرت بسیار بیش‌تری نسبت به شما دارد، تلاش کنید به جای کسب، به دنبال جست‌وجو باشید. به جای گفتن این که این یا آن را به من بده،، تلاش کنید توصیه بگیرید. دنبال چه چیزی باید بگردم؟ چه‌طور باید موقعیتم را مدیریت کنم؟ چه‌طور می‌توانم جریان مالی‌م رو مدیریت کنم؟ و این روش معمولن کار می‌کند. چون اختلاف شدید قدرت بین دو نفر را کاهش می‌دهد.