innotalks

گزارش اختصاصی از نمایشگاه cebit 2017 : گفتگو با حسین ارشد «استارت آپ Motio

۱۰۶۹ بازدیدمنتشر شده در ۲۵ اسفند ۱۳۹۹

به گزارش خبرنگار اینوتاکس، استارت آپ Motion.s ساز و کاری است که عملکرد راننده ها را ارزیابی می کند. تا پیش از این معمولا شیوه ی ارزیابی به این صورت بوده است که یک دانگل را در اختیار راننده ها قرار می دادند تا با مرکز در ارتباط باشند. اما Motion.s از طریق محسابات ابری این کار را انجام می دهد. برای ارزیابی عملکرد راننده، لوکیشن دیتاها را جمع آوری می کنند و مورد به مورد مورد برررسی قرار می دهند. به این ترتیب می توان فهمید هر راننده چه دست فرمانی دارد، چقدر تابع مقررات بوده است، چطور سرعت می گیرد و اطلاعاتی از