innotalks

فعالان اکوسیستم کارآفرینی از رئیس جمهور آینده چه انتظاری دارند؟

۶۸۵ بازدیدمنتشر شده در ۲۵ اسفند ۱۳۹۹

از مهمانان حاضر در دورهمی اینوتاکس خواستیم تا از دغدغه هایشان و انتظارات شان از رئیس جمهور آینده در مقابل دوربین اینوتاکس بگویند، برخی از ایشان لطف کردند و این فرصت را به ما دادند، این ویدیوی کوتاه، حاصل این تلاش است.

گفت‌وگومشاهده همه