innotalks

صبح ها کارآفرینی، شب ها رمان و سرگرمی

۱ بازدیدمنتشر شده در ۲۶ اسفند ۱۳۹۹

شنوتو در الکام استارز غرفه داشت و با امیرحسین مددی مدیر این استارت آپ در همین نمایشگاه گفتگو کردیم. او از میزان توجه مخاطبان به محتوای صوتی و قابلیت هایی که شنوتو در اختیار آن ها می گذارد گفت و سیر تغییرات یک شبانه روز این سایت را توضیح داد که جذابیت های خاص خودش را داشت.