innotalks

مشتری را پیدا کنید

۸۴۵ بازدیدمنتشر شده در ۱۵ شهریور ۱۴۰۰

در این ویدئو مایک( شخصی فرضی) به عنوان فرد میانی، میان شرکت و خریدار معرفی می‌شود که وظیفۀ او کمک به فروش بیشتر محصولات شرکت است. او به عنوان یک همکار در این شرکت رئیسی ندارد و بابت هر فروش از شرکت کمیسیون دریافت می‌کند...