innotalks

هر ایرانی، یک شتاب دهنده؟!!

۷۲۸ بازدیدمنتشر شده در ۲۶ اسفند ۱۳۹۹

احمد عطارزاده «رییس هیأت مدیره شتاب دهنده سرزمین ایرانیان» گفت: «مدیران شتاب دهنده ها دسترسی به بازار و تیم سازی را مهم ترین چالش استارت آپ ها می دانند.»