innotalks

کاربرد ابزارهای استراتژی

۷۳۴ بازدیدمنتشر شده در ۱۶ امرداد ۱۴۰۰

معمولا می‌گوییم که استراتژی، نظام مدیرعامل است به این ترتیب اگر مدیرعامل هستید، احتمالا تا به حال ارزش ابزارهای استراتژی در زندگی حرفه‌ای‌تان را درک کردید و از آن باخبرید، اما اگر مدیرعامل نیستید شاید باید کمی قانع شوید. ابزارهای استراتژی برای شمایی که مدیرعامل نیستید چه کار می‌کنند؟ آیا هنوز آوردۀ مفیدی دارند؟