innotalks

استراتژی چیست؟ (بخش سوم)

۷۶۸ بازدیدمنتشر شده در ۰۷ تیر ۱۴۰۰

آنچه در چند دقیقۀ اخیر در مورد آن بحث کردیم به هیچ وجه قرار نیست قابل درک باشد و جنبه‌های بسیاری وجود دارند که به آن اشاره نشده. برای مثال هنری مینتزبرگ یکی از محترم‌ترین استراتژیست‌های کسب و کار امروزی می‌خواهد روی تفاوت میان استراتژی مورد نظر و استراتژی راه یافته و استراتژی که تبدیل به واقعیت شده، تأکید کند. او می‌خواهد شما بدانید گاهی اوقات استراتژی بیش‌تر در مورد کاری است که می‌کنید به جای آن چیزی مد نظر دارید؛ به این معنا که استراتژی واقعی شما حین انجام کار، پیدا می‌شود و شاید با نقشه‌هایتان مطابق نباشد. استراتژیست‌های دیگر می‌خواهند اهمیت صحنه‌سازی و زمان‌بندی را از یاد نبریم. شاید نقشۀ بسیار خوبی داشته باشید ولی اگر در اجرای نقشه زمان‌بندی اشتباهی کنید، ممکن است با کله زمین بخورید.