innotalks

پرونده ی تعامل استارت آپ ها و رسانه-گفتگو با سید ابراهیم علیزاده، دبیر تحریریه ر

۷۲۶ بازدیدمنتشر شده در ۲۵ اسفند ۱۳۹۹

سید ابراهیم علیزاده دبیر تحریریه روزنامه تجارت فردا و مولف کتاب "متغییر پنهان در سرمایه گذاری" است. علیزاده در گفتگو با اینوتاکس به بررسی تغییرات فضای کسب وکار، مصرف کننده و رسانه در سال های اخیر می پردازد. او متعقد است که سرمایه گذاران در مرحله ی اولیه کار نمی توانند به محتوای تولیدشده در رسانه ها درباره ی استارت آپ ها اکتفا کنند.

مشروح صحبت های او را در این ویدئو ببینید.

گفت‌وگومشاهده همه