innotalks

گفت وگو با سید علی هزاوه «مدیر مرکز رشد فناوری نخبگان»

۷۲۳ بازدیدمنتشر شده در ۲۶ اسفند ۱۳۹۹

سید علی هزاوه «مدیر مرکز رشد فناوری نخبگان» در گفتگو با خبرنگار اینوتاکس گفت: «هدف نمایشگاه اینوتکس از روز اول این بود که بتواند متفاوت عمل کند و شرکت های حاضر بتوانند دستاوردهای فناوری، نوآوری و تکنولوژی خود را مطرح کنند. نمایشگاه اینوتکس الزاما محل ارایه ی محصول نیست ممکن از یک دانش فنی یا یک نوآوری در آن مطرح شود.»