innotalks

درباره‌ی چرخه‌ی کسب و کار | که عشق آسان نمود اول...

۷۴۳ بازدیدمنتشر شده در ۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

در این ویدیو، در مورد چرخه‌ی کسب و کار صحبت می‌کنیم. هر شرکت کارش را با «لانچ» آغاز می‌کند و بعد در فاز توسعه، خود را گسترش می‌دهد شاید ادغام یا تعطیلی توسط رقبا صورت بگیرد و از آن‌جا به پختگی می‌رسد و در نهایت به یک وضعیت افول می‌رسد. این، چرخه‌ی کسب و کار کلاسیک است. حال در مقاطع مختلف این چرخه، شاخصه‌های مالی متفاوتند؟ به چه شکل؟ در این ویدیو این تفاوت‌ها را مشاهده می‌کنیم