innotalks

از نگاه ایلان ماسک: چگونه شرکت تأسیس کنیم؟

۷۶۷ بازدیدمنتشر شده در ۲۲ خرداد ۱۴۰۰

سخت کار کنید؛ به خصوص نسبت به موفقیتی که می‌خواهید داشته باشید. به خصوص در زمان شروع کار شرکت‌تان باید بسیار سخت کار کنید. هر ساعتی که بیدارید سخت کار کنید به خصوص اگر شرکت تازه‌ای تأسیس کردید.اگر شرکت تازه‌ای هستید، مگر این که صنعت جدید یا بازار جدیدی باشد که کسی به آن وارد نشده توانایی بیش‌تری دارید تا استانداردها را به حد خودتان برسانید. ولی اگر وارد فضایی می‌شوید که یک بازار رقابتی مقابل شرکت‌های بزرگ و ثروتمند‌ وجود دارد، محصول‌تان باید بسیار بهتر باشد.