innotalks

گزارش اختصاصی از نمایشگاه CeBIT 2017 : گفتگو با محمود سبزه ای «استارت آپ ر

۱۰۷۳ بازدیدمنتشر شده در ۲۶ اسفند ۱۳۹۹

محمود سبزه ای به خبرنگار اینوتاکس گفت: «ما در زمینه ی ایجاد یک روند جدید خرید و فروش اجناس به صورت حراجی فعالیت می کنیم. برای بازدیدکننده های خارجی بسیار جالب است که استارت آپ های ایرانی در این نمایشگاه حضور دارند و چنین دانشی در ایران هم وجود دارد.»

سبزه ای ادامه داد: «ما یک مدل خاص داریم که بر مبنای تجربیاتمان ارتقایش می دهیم همچنین ما در Cebit سعی می کنیم در کمترین زمان ممکن هدف کلی استارت آپ خود را به بازدیدکننده ها معرفی کنیم. ما دو هدف کلی داریم؛ پیدا کردن سرمایه گذار و یافتن راه