innotalks

بهترین توصیه‌های جک‌ما برای کارگزاران

۸۷۶ بازدیدمنتشر شده در ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

«جک‌ما» تاجر و سرمایه‌گذار اهل چین، از هم‌بنیان‌گذاران گروه علی‌بابا است. جک ما، در این ویدئو از ویژگی کارگزاران می‌گوید و چند توصیه برای آ‌ن‌ها دارد.