معرفی استارتاپ “یومی‌خانه”

گفتگوی استارتاپی در حاشیه الکام‌استارز

لینک کوتاه: