استارتاپ اترس در جیتکس ۲۰۱۷

گزارش‌های اختصاصی اینوتاکس از هفته فناوری جیتکس سی‌و‌هفتم

گفتگو با امیرحسین جلالایی از تیم استارتاپ اترس

لینک کوتاه: