استارتاپ تک‌هابر در جیتکس ۲۰۱۷

گزارش‌های اختصاصی اینوتاکس از هفته فناوری جیتکس سی‌و‌هفتم

گفتگو با میلاد بهراد هم‌بنیان‌گذار استارتاپ تک‌هابر

لینک کوتاه: