استارتاپ دوگرافیک در جیتکس ۲۰۱۷

گزارش‌های اختصاصی اینوتاکس از هفته فناوری جیتکس سی‌و‌هفتم

گفتگو با  نگار نظارتی از تیم استارتاپ دوگرافیک

لینک کوتاه: