استارتاپ مجیکال اسکین در جیتکس ۲۰۱۷

گزارش‌های اختصاصی اینوتاکس از هفته فناوری جیتکس سی‌و‌هفتم

مصاحبه با سید‌علی موسوی، مدیرعامل استارتاپ مجیکال اسکین

لینک کوتاه: