استارتاپ immotor در جیتکس ۲۰۱۷

گزارش‌های اختصاصی اینوتاکس از هفته فناوری جیتکس سی‌و‌هفتم

گفتگو با  الکس نسیک مدیر بازاریابی استارتاپ ایموتور

لینک کوتاه: