استارتاپ INWIBE در جیتکس ۲۰۱۷

گزارش‌های اختصاصی اینوتاکس از هفته فناوری جیتکس سی‌و‌هفتم

گفتگو با فیاما فررو مدیرعامل و هم‌بنیان‌گذار استارتاپ این‌وایب

لینک کوتاه: