استارتاپ Mubarah در جیتکس ۲۰۱۷

گزارش‌های اختصاصی اینوتاکس از هفته فناوری جیتکس سی‌و‌هفتم

گفتگو با معاذ العاقل هم‌بنیان‌گذار استارتاپ مبارات

لینک کوتاه: