استارت‌آپ‌ها! گرفتار سندروم پیراشکی‌فروشی نشوید

گفتگوی تحلیلی با محمدرضا فرحی داور الکام‌استارز

محمدرضا فرحی از خوب و بد استارت‌آپ‌ها در الکام‌استارز امسال می‌گوید.

لینک کوتاه: