مراسم اعطای نخستین جایزه ملی تحول دیجیتالی

رقابت سازمان‌ها در بهره‎گیری از فناوری‎های دیجیتالی

هدف از این مراسم کمک به سازمان‌ها در مسیر دیجیتالی شدن است با مشاوره‌هایی که پس از ارزیابی به آن‌ها ارایه می‌دهیم تا  این مسیر را بهتر طی کنند و با معرفی زبدگان دیجیتالی بتوانیم نقشی در فرهنگ‌سازی برای فعالین این حوزه داشته باشیم.

لینک کوتاه: