اینترنت از اتهام به فساد تا موتور کارآفرینی

گفتگو با دکتر واعظی «وزیر ارتباطات» در استودیو اینوتاکس

دکتر واعظی در آخرین روزهای کاری کابینه، افزایش سرعت اینترنت در کشور را از دستاوردهای دوره‌ی کاری خود دانست.

لینک کوتاه: