برنامه‌ی ششم، کارآفرینی را هدف گرفته است

گفتگو با برات قنبری «معاون وزیر ارتباطات»

آقای قنبری به توسعه در کارآفرینی در اجرای برنامه‌ی ششم توسعه امیدوار است.

لینک کوتاه: