بیمه را گران نخرید

گفتگو با حامد ولی‌پور «مدیرعامل بیمیتو»

حامد ولی‌پور کارمندی را رها کرده و استارت‌آپ موفقی راه انداخته است.

بیننده‌ی تجربیات او در کارآفرینی باشید.

لینک کوتاه: