تجربه سیاست‌گذاری در حوزه کارآفرینی، از ادعا تا واقعیت

گفتگو با سپهر قاضی‌نوری

تأثیر سیاست‌های کارآفرینی بر راه‌اندازی و توسعه کسب‌و‌کار در کشور چه گونه بوده است؟ آیا برای فضای استارتاپی احتیاج به قوانین جدید بود؟

مهمترین و چالش برانگیزترین موارد اصلاحی برای بهبود قوانین به نفع کارآفرینی کدام قوانین و سیاست‌هاست؟

حمایت از فنّاوری و نوآوری به چه قیمتی؟ با چه سازوکاری؟ تجربه بنادر آزاد و بنگاه‌های کوچک زودبازده و شهرک‌های صنعتی برای استارتاپ‌ها چطور تکرار شد؟

آیا اصلا امکان تدوین استراتژی ملّی کارآفرینی در کشور موضوعیت دارد؟ آیا اصلا اینچنین استراتژی با فرض وجود، با توجه به شرایط ساختاری کشور قابل وصول و اجرا است؟ تجارب بین‌المللی در این زمینه چه می‌گویند؟

لینک کوتاه: