تیزر سفر اختصاصی اینوتاکس به بزرگترین همایش شتاب‌دهنده‌ها

اینوتاکس و بزرگترین همایش شتاب‌دهنده‌ها در مشهد مقدس

تیزر گزارش سفر اینوتاکس «رسانه‌ی تصویری کارآفرینی و نوآوری ایران» از گردهمایی بزرگ شتاب‌دهنده‌ها در مشهد مقدس

لینک کوتاه: