پرونده گفتگو با استارت‌آپ‌های منتخب سال ۹۵- گفتگو با جابر ابراهیمی، موسس استارت‌آپ «شیپ‌آپ»

موسسان استارت‌آپ باید مناسبات حاکم بر بازار را خوب بشناسند

۲۴۲۴جابر ابراهیمی، موسس استارت‌آپ «شیپ‌آپ» است.

با او درباره خصوصیات این استارت‌آپ و تعریفش از یک استارت‌آپ موفق گفتگو کردیم.او وضعیت کنونی حمایت از استارت‌‌آپ‌ها نسبت به گذشته بهبود یافته است. به گفته او ریسک مالی تمرکز روی راه‌اندازی استارت‌آپ یکی از بزرگترین عوامل بازدارنده افرادی است که ایده‌های تازه‌‌ای در این حیطه دارند.

مشروح صحبت‌های او را در این ویدئو ببینید.

لینک کوتاه: