جلوگیری از هدر رفت انرژی در مراکز آموزشی

طرح جلوگیری از هدر رفت انرژی در مراکز آموزشی ایده ای بود که محسن چاوشی در دومین دوره جایزه چالش نوآورانه مطرح کرد
لینک کوتاه: