داشتن سابقه‌ی کار یا خلاقیت؟

گزارشی از هفتمین نمایشگاه کار دانشگاه صنعتی شریف

نمایشگاه کار، رویدادی است که تعداد زیادی از جویندگان کار و شرکت‌ها به منظور تبادل اطلاعات در رابطه با مشاغل مورد نیاز و معرفی شرکت‌هایشان در آن، بصورت فصلی و یا سالیانه برگزار می گردد که فرصت‌های فراوان کاری و کارآفرینی در اکثر زمینه‌های تحصیلی برای دانشجویان و تازه فارغ التحصیلان ارائه می‌شود. این گزارش اینوتاکس است از هفتمین نمایشگاه کار دانشگاه صنعتی شریف.

لینک کوتاه: