داور الکام استارز از اپ‌های روی گوشی خود گفت

گفتگو با دکتر فصیحی داور الکام پیچ

دکتر فصیحی از اپلیکیشن‌هایی گفت که روی گوشی خود نصب کرده است.

بیننده‌ی این ویدئو باشید.

لینک کوتاه: