در نوآوردگاه فضایی چه گذشت؟

این رویداد آموزشی در زمینه تجاری‌سازی و مبتنی بر بازی‌سازی فرآیند توسعه کسب‌وکارهای نوپا طی مدت‌زمان ۴ روز برگزارشد و شرکت‌کنندگان با چالش‌های مختلفی که در واقعیت برای توسعه و تجاری‌سازی یک محصول جدید فناورانه با آن مواجه خواهند شد، آشنا شدند.

About The Author