دستاوردها و چالش‌های زیست‌بوم کارآفرینی

گفتگو با مهندس نقی‌پور فر، مدیرارشد مرکز نوآوری وفناوری فناپ
لینک کوتاه: