دلیل اخراج شما از یک سازمان-گفتگو با مدیر منابع انسانی شرکت رهنما

محمد شهرمیانی، مدیر منابع انسانی شرکت رهنما درباره‌ی فاکتورهای انتخاب نیروی انسانی در یک سازمان می‌گوید

مدیریت منابع انسانی (Human resource management)، عبارت است از فرایند کار کردن با افراد، به طوری که این افراد و سازمان‌شان به توانمندی کاملی دست یابند، حتی زمانی که تغییر، نیاز به کسب مهارت‌های جدید، تقبل مسئولیت‌های جدید و شکل جدیدی از روابط را ملزم باشد. مدیران منابع انسانی برای استخدام افراد در شرکت‌های مختلف فاکتورهای متفاوتی دارند.

محمد شهرمیانی، مدیر منابع انسانی شرکت رهنما درباره‌ی فاکتورهای انتخاب نیروی انسانی در یک سازمان می‌گوید.

لینک کوتاه: