دورهمی استارت‌آپ‌ها به روایت اینوتاکس ۳

گزارش روز سوم نمایشگاه

هر روز با گزار‌ش‌های اینوتاکس از الکام‌استارز همراه باشید.

لینک کوتاه: